Product was successfully added to your shopping cart.

Obchodné podmienky

Internetový obchod prevádzkuje firma :
Faktoring Zámocká s.r.o.
Jaroslavova 8, 85101 Bratislava

IČO 47177802, DIČ SK 2023812417
Zapísaná Okresným Súdom Bratislava1 oddiel Sro Vložka číslo:  31455/B


Objednávky posielame z kamenného obchodu Streetwear Shop

Hálova 12-14; 851 01  Bratislava
mail: shop@streetwear.sk
tel. + 421 907 714 224


Ceny tovaru:

Ceny za tovar sú účtované zmluvne. Ceny uvedené na našej internetovej stránke sú platné v čase objednania tovaru. Predávajúci si vyhradzuje právo tlačových chýb.
Kúpna cena bude považovaná za zaplatenú až pripísaním celej kúpnej ceny na bežný účet predávajúceho alebo uhradením dobierky. Predávajúci si vyhradzuje vlastnícke právo k tovaru až do úplného zaplatenia kúpnej ceny.

Cena uvedená pri každom výrobku je v Eurách vrátane DPH. K cene tovaru bude pripočítané poštovné v zmysle ďalších ustanovení našich obchodných podmienok.

Ceny produktov uvádzané na internetovom obchode nemusia byť totožné s cenami produktov v kamenných obchodoch.

Poštovné:
Pri objednávke na dobierku Vám účtujeme poštovné náklady vo výške 4,00€.
Pri objednávke na dobierku nad 80€ Vám poštovné náklady nebudú účtované.
Uvedené ceny platia pre Slovenskú republiku. Pri objednávke do zahraničia poštovné vypočítavame individuálne podľa hmotnosti zásielky a štátu, do ktorého zásielku posielame.

Internetový obchod a dodacia lehota:

V ponuke máme taktiež produkty, pri ktorých je dostupnosť ťažšia alebo neistá – v takých prípadoch sa môže stať, že produkt nakoniec nebudeme vedieť dodať, aj keď je možné si ho objednať. Týka sa to najmä mimosezónnych produktov.

Po ukončení objednávky  Vám predajca najneskôr do 48.hodín resp. dvoch pracovných dní podá informáciu o skladovej dostupnosti Vami objednaných produktov prostredníctvom emailu. V prípade že je produkt skladovo dostupný tak bude doručený od 48.hodín do 96.hodín resp. od dvoch pracovných dní do štyroch pracovných dní od doručenia potvrdzujúceho emailu pre Slovensko. V prípade Českej republiky si vyhradzujeme právo na dlhšiu dobu doručenia vzhľadom nato že nie sme zodpovední za prepravu a ani dĺžku doby doručenia zásielky.

Lehota pri osobnom odbere je max. 3 dni od doručenia potvrdzujúceho emailu o skladovej dostupnosti objednaného produktu.

Informácie o objednanom tovare a reklamácie internetového obchodu píšte na  shop@streetwear.sk

Doručenie:

Objednaný tovar doručujeme kuriérskou spoločnosťou GLS na Slovensku alebo cez Slovenskú Poštu resp. Českú Poštu v Českej Republike.

Doba doručenia je od dvoch do štyroch pracovných dní od doručenia potvrdzujúceho emailu. Platí pre Slovensko.

Reklamácie:

Prípadné reklamácie vyriešime k Vašej spokojnosti individuálnou dohodou s Vami a v súlade s platným právnym poriadkom. Kupujúci je povinný tovar po jeho prevzatí prezrieť tak, aby zistil prípadné vady a poškodenia. Prípadné vady je kupujúci povinný ihneď nahlásiť našej firme. Za vady spôsobené prepravcom neručíme.

Na všetok tovar sa vzťahuje zákonná lehota 24 mesiacov, pokiaľ nie je uvedené inak. Záruka sa vzťahuje iba na výrobné vady.

Záruka sa nevzťahuje na:

a) vady zapríčinené bežným používaním
b) nesprávnym použitím výrobku
c) nesprávnym skladovaním

Postup pri reklamácii:

1) informujte nás o reklamácii telefonicky, e-mailom, či písomne
2) tovar zašlite  na našu adresu – Streetwear Shop, Hálova 12-14, 851 01, Bratislava, odporúčame kuriérskou spoločnosťou GLS s ktorou spolupracujeme
3) do zásielky uveďte dôvod reklamácie a vašu adresu
4) doklad o nadobudnutí reklamovaného tovaru v našom obchode

Vašu reklamáciu vybavíme čo najrýchlejšie, najneskôr do 30 dní od jej vzniku, teda prevzatím tovaru našou firmou.

Konanie o ochrane osobných údajov:

Ak máte podozrenie, že došlo alebo dochádza k porušeniu Vašich práv pri spracúvaní Vašich osobných údajov alebo došlo k porušeniu zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 18/2018 Z. z.“) alebo nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 z 27.04.2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „nariadenie 2016/679“), môžete Úradu podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov.