Product was successfully added to your shopping cart.

Vrátenie tovaru

Internetový obchod prevádzkuje firma :
Faktoring Zámocká s.r.o.
Jaroslavova 8, 85101 Bratislava

IČO 47177802, DIČ SK 2023812417
Zapísaná Okresným Súdom Bratislava1 oddiel Sro Vložka číslo:  31455/B


Objednávky posielame z kamenného obchodu Streetwear Shop

Hálova 12-14; 851 01  Bratislava
mail: shop@streetwear.sk
tel. + 421 907 714 224


Reklamácie:

Prípadné reklamácie vyriešime k Vašej spokojnosti individuálnou dohodou s Vami a v súlade s platným právnym poriadkom. Kupujúci je povinný tovar po jeho prevzatí prezrieť tak, aby zistil prípadné vady a poškodenia. Prípadné vady je kupujúci povinný ihneď nahlásiť našej firme. Za vady spôsobené prepravcom neručíme.

Na všetok tovar sa vzťahuje zákonná lehota 24 mesiacov, pokiaľ nie je uvedené inak. Záruka sa vzťahuje iba na výrobné vady.

Záruka sa nevzťahuje na:

a) vady zapríčinené bežným používaním
b) nesprávnym použitím výrobku
c) nesprávnym skladovaním

Postup pri reklamácii:

1) informujte nás o reklamácii telefonicky, e-mailom, či písomne
2) tovar zašlite  na našu adresu – Streetwear Shop, Hálova 12-14, 851 01, Bratislava, odporúčame kuriérskou spoločnosťou GLS s ktorou spolupracujeme
3) do zásielky uveďte dôvod reklamácie a vašu adresu
4) doklad o nadobudnutí reklamovaného tovaru v našom obchode

Vašu reklamáciu vybavíme čo najrýchlejšie, najneskôr do 30 dní od jej vzniku, teda prevzatím tovaru našou firmou.

Konanie o ochrane osobných údajov:

Ak máte podozrenie, že došlo alebo dochádza k porušeniu Vašich práv pri spracúvaní Vašich osobných údajov alebo došlo k porušeniu zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 18/2018 Z. z.“) alebo nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 z 27.04.2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „nariadenie 2016/679“), môžete Úradu podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov.